ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

«Η Εκπαίδευση τον 21ο αιώνα
στις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου»

 

Ξενοδοχείο DIVANI ACROPOLIS PALACE

1-4 Δεκεμβρίου 1999

Οργάνωση: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

                   Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

                   UNESCO

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Τρίτη 30-11-1999

 

08.30 - 20.00            Αφίξεις Συνέδρων

 

20.30                       Δεξίωση Υποδοχής Εισηγητών

 

Τετάρτη 01-12-1999

 

                               Εναρκτήρια Συνεδρίαση

                               Προεδρείο:     Χρ. Χαραλαμπάκης

                                                    (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος του ΚΕΕ)

09.00 - 09.50            Χαιρετισμοί

                               Μ. Κασσωτάκης (Πρόεδρος του ΚΕΕ)

                               Μ. Παπαδάκη (Διευθύντρια Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων ΥΠΕΠΘ)

                               Αl. Draxler (Διευθύντρια UNESCO)

                               Εκπρόσωποι κομμάτων

                               Εκπρόσωπος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

                               Ν. Παπαγεωργίου (Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής για την UNESCO)

                               Γ. Μαυροειδής (Εκπρόσωπος Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην UNESCO)

                               Εκπρόσωπος ΟΛΜΕ

                               Εκπρόσωπος ΔΟΕ

                               Γ. Δαρδανός (Εκδότης, Πρόεδρος ΠΟΕΒ)

 

                               Κήρυξη Έναρξης των Εργασιών του Συνεδρίου

                               από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γερ. Αρσένη

 

                               Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις ενόψει του 21ου Αιώνα

                               Προεδρείο:     Δ. Κλάδης

                                                    (Καθηγητής ΔΠΘ, Ειδ. Γραμματέας ΥΠΕΠΘ, Μέλος ΔΣ του ΚΕΕ)

                               Γραμματεία:   Α. Βαβουράκη

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

10.00 - 10.20            ·    Μ. Κασσωτάκης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του ΚΕΕ)

«Η πρόσφατη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και οι προοπτικές της ελληνικής εκπαίδευσης ενόψει του 21ου αιώνα»

 

10.20 - 10.40            ·    M. Recuzzoni (Υπουργείο Παιδείας Ιταλίας)

«Η μεταρρύθμιση του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος»

10.40 - 11.00            ·    V. Morar (Καθηγητής Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου)

«Ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος της Ρουμανίας»

11.00 - 11.20            ·    Irma Halimi (Υπουργείο Παιδείας Αλβανίας)

«Το παρόν και το μέλλον της εκπαίδευσης στην Αλβανία.Τρέχουσες εκπαιδευτικές αλλαγές και προοπτικές»

 

11.20 - 12.00            Συζήτηση

 

12.00 - 12.15            Διάλειμμα

 

                               Προεδρείο:     Al. Draxler

                                                    (Διευθύντρια UNESCO)

                               Γραμματεία:   Ντ. Ρηγάτου

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

12.15 - 12.35            ·    Α. Καζαμίας (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών & Wisconsin, HΠΑ)

«Εκπαίδευση και εκσυγχρονισμός στην Τουρκία: Παλιές προκλήσεις, νέα διλήμματα»

12.35 - 12.55            ·    M. A. Kisakurek (Καθηγητής Πανεπιστημίου Άγκυρας)

«Σύγχρονες εξελίξεις στο τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα»

12.55 - 13.15            ·    Χρ. Φράγκος (Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

«Κρατικά και πολυπολιτισμικά μοντέλα στην προσχολική αγωγή. Η περίπτωση της Ελλάδας και της Τουρκίας»

13.15 - 13.35            ·    N. N. Soljan (Καθηγητής Πανεπιστημίου Ζάγκρεμ)

«Σύγχρονες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κροατίας»

 

13.35 - 14.05            Συζήτηση

 

14.05                       Γεύμα

 

Εγχειρίδια και Αναλυτικά Προγράμματα στις χώρες των Βαλκανίων
και της Ανατολικής Μεσογείου

 

                               Προεδρείο:     Μ. Παπαδάκη

                                                    (Διευθύντρια Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων ΥΠΕΠΘ)

                               Γραμματεία:   Σ. Γελαδάκη

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

 

16.30 - 16.50            ·    Σ. Βούρη (Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

«Τα βαλκανικά εγχειρίδια Ιστορίας στη σύγχρονη πολιτική συγκυρία»

16.50 - 17.10            ·    Γ. Φλουρής (Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης)

                                    Μ. Ιβρίντελη (Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης)

«Η εικόνα των μεσογειακών λαών στο αναλυτικό πρόγραμμα και τα σχολικά εγχειρίδια. Η περίπτωση της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»

17.10 - 17.30            ·    Φ. Τολούδη (Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και

                                    Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

«Ο εθνικός ‘Άλλος’ στα σύγχρονα σχολικά βιβλία Ιστορίας των βαλκανικών χωρών»

17.30 - 18.00            Συζήτηση

18.00 - 18.15            Διάλειμμα

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Συνεργασία

στα Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου

 

                               Προεδρείο:     Στ. Βοσνιάδου

                                                    (Καθηγήτρια, Μέλος ΔΣ του ΚΕΕ)

                               Γραμματεία:   Χρ. Μικρογιαννάκη

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

 

18.15 - 18.35            ·    Π. Γεωργογιάννης (Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών)

«Οι βαλκανικές γλώσσες και οι βαλκανικοί πολιτισμοί ως μέσα ανάπτυξης και άσκησης διαβαλκανικής διαπολιτισμικής πολιτικής»

 

18.35 - 18.55            ·    Ι. Βαμβακίδου (Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Φλώρινα)

«Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στα Ανώτατα Ιδρύματα βαλκανικών σπουδών: Ένας προβληματισμός για το μάθημα της Βαλκανικής Ιστορίας»

 

18.55 - 19.15            ·    Γ. Μάρκου (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών)

«Η διαπολιτισμική προσέγγιση και το εθνικό κράτος στην εποχή της

παγκοσμιοποίησης»

 

19.15 - 19.35            ·    Γ. Κωστάκος (Επιστημονικός Σύμβουλος Προγράμματος U/SEE)

«Δίκτυο Πανεπιστημίων Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης»

 

19.15 - 19.45            Συζήτηση

 

21.30                       Δείπνο

 

 

 

Πέμπτη 02-12-1999

 

Εκπαιδευτική Συνεργασία στα Βαλκάνια

και τις χώρες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου

 

                               Προεδρείο:     Σ. Μπουζάκης

                                                    (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος ΔΣ του ΚΕΕ)

                               Γραμματεία:   Ευ. Παππά

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

09.00 - 09.20            ·    Στ. Πριόβολου (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος ΙΚΥ)

«Η συμβολή του ΙΚΥ στην εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ των κρατών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου»

 

09.20 - 09.40            ·    R. Sultana (Καθηγητής Πανεπιστημίου Μάλτας)

«Η ανάπτυξη της μεσογειακής κοινότητας ακαδημαϊκών με εξειδίκευση στην εκπαίδευση»

 

09.40 - 10.00            ·    Α. Δημητρίου (Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου)

«Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο. Σχέδια για τον 21ο αιώνα»

 

10.00 - 10.20            ·    Π. Περσιάνης (Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου)

«Η εκπαίδευση της Κύπρου τον 21ο αιώνα. Οι προκλήσεις του νέου αιώνα, τα μειονεκτήματα του μικρού κράτους και οι δυνατότητες της εκπαίδευσης της Κύπρου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές»

 

10.20 - 10.40            ·    Π. Χαραμής (Γενικός Γραμματέας ΚΕΜΕΤΕ / ΟΛΜΕ)

«Παιδεία, εκπαίδευση και πολιτισμός. Προϋποθέσεις για ειρήνη και συνεργασία στη Βαλκανική και την Ανατολική Μεσόγειο»

 

10.40 - 11.10            Συζήτηση

 

11.10 - 11.25            Διάλειμμα

 

Η εκπαίδευση τον 21ο αιώνα στις Αραβικές χώρες της Μεσογείου

 

                               Προεδρείο:     R. Sultana

                                                    (Καθηγητής Πανεπιστημίου Μάλτας)

                               Γραμματεία:   Θ. Πιτσούλη

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

 

11.25 - 11.45            ·    W. Ebeid (Καθηγητής Πανεπιστημίου Ain Shams Καΐρου)

«Η εκπαίδευση στην Αίγυπτο ενόψει της 3ης χιλιετίας»

 

11.45 - 12.05            ·    S. Jarrar (Educational Development Group International)

«Η Αραβική εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της ενόψει του 21ου αιώνα»

 

12.05 - 12.25            ·    A. Chabchoub (Καθηγητής Πανεπιστημίου Τύνιδας)

«Διεθνοποίηση και εθνική ταυτότητα στις αραβικές χώρες»

 

12.25 - 12.45            ·    M.B. Omran (Καθηγητής Πανεπιστημίου Al Fateh της Λιβύης)

«Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης στη Λιβύη μπροστά στον 21ο αιώνα»

 

12.45 - 13.05            ·    Z.M. Sharia (Υπουργείο Παιδείας Παλαιστίνης)

«Το σχέδιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης στην  Παλαιστίνη από το 2000 έως το 2004»

 

13.05 - 13.35            Συζήτηση

 

14.00                       Γεύμα

 

 

                               Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης ενόψει

                               του 21ου αιώνα

 

                               Προεδρείο:     Δ. Καραγεώργος

                                                    (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος ΔΣ του ΚΕΕ)

                               Γραμματεία:   Ν. Παπαγγελή-Βουλιουρή

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

 

16.30 - 16.50            ·    Β. Μασσιάλας (Καθηγητής Πανεπιστημίου Φλώριδας, ΗΠΑ)

«Η εκπαιδευτική ηγεσία στον 21ο αιώνα: Ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων. Διδασκαλία και αξιολόγηση»

 

16.50 - 17.10            ·    J. Carpenter (Καθηγητής Πανεπιστημίου Φλώριδας, ΗΠΑ)

«Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διαμόρφωση κοινής οργανωτικής αντίληψης στην εκπαιδευτική κοινότητα»

 

17.10 - 17.30            ·    Μ. Κουτούζης (Ερευνητής ΚΕΕ)

«Συγκεντρωτισμός και αποκέντρωση. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής μονάδας»

 

17.30 - 18.00            Συζήτηση

 

18.00 - 18.15            Διάλειμμα

 

18.15 - 20.30            Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα:

«Η έκθεση της Επιτροπής Delors και η απήχησή της στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο»

                               Συντονίζει:  Μ. Κασσωτάκης

                               Συμμετέχουν:  Α. Καζαμίας, A. Draxler, R. Sultana, M. Kisakurek,

                                                         W. Ebeid, N. Soljan, A. Chabcoub

 

20.45                       Επίσημο Δείπνο

                               Στο δείπνο θα παρευρεθεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ

 

 

 

Παρασκευή 03-12-1999

 

Προβληματισμοί και Προοπτικές της Εκπαίδευσης στα Βαλκάνια
και την Ανατολική Μεσόγειο ενόψει του 21ου αιώνα

 

                               Προεδρείο:     Γ. Φλουρής

                                                    (Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης)

                               Γραμματεία:   Α. Φατούρου

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

 

09.30 - 09.50            ·    Γ. Ψαχαρόπουλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

«Η εκπαίδευση τον 21ο αιώνα στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο: Εθνοκεντρισμός ή παγκοσμιοποίηση»

 

09.50 - 10.10            ·    Κ. Σουμέλης (Σύμβουλος Διαχείρισης ΥΠΕΠΘ)

«Δια βίου εκπαίδευση. Μια εκπαιδευτική στρατηγική για τον 21ο αιώνα»

 

10.10 - 10.30            ·    Θ. Κουλουμπής (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ)

«Εναλλακτικές προοπτικές για τον ευρω-μεσογειακό χώρο»

 

10.30 - 10.50            ·    Λ. Κατσέλη (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών)

«Εκπαίδευση και ανάπτυξη ενόψει του 21ου αιώνα»

 

10.50 - 11.30            Συζήτηση

 

11.30 - 11.45            Διάλειμμα

 

 

Προβληματισμοί και Προοπτικές της Εκπαίδευσης στα Βαλκάνια
και την Ανατολική Μεσόγειο ενόψει του 21ου αιώνα

 

                               Προεδρείο:     Θ. Κουλουμπής

                                                    (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ)

                               Γραμματεία:   Ελ. Γιοβάνη

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

 

11.45 - 12.05            ·    Ε. Σαμπράκος (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς)

                                    Β. Σβολόπουλος (Ερευνητής ΚΕΕ)

«Οι προοπτικές ενός προγράμματος εκπαιδευτικής συνεργασίας στα Βαλκάνια»

12.05 - 12.25            ·    Ν. Τερζής (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

«Εκπαιδευτική και παιδαγωγική έρευνα στις βαλκανικές χώρες. Αναγκαιότητα, μέθοδοι, προτεραιότητες»

 

12.25 - 12.45            ·    Γ. Σταμέλος (Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών)

                                    Κ. Καρανάτσης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

«Ελλάδα και Βαλκάνια: Σύντομη επισκόπηση των εθνικών συνιστωσών και εκπαίδευση. Προοπτικές»

 

12.45 - 13.05            ·    Γ. Πλειός (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

«Εκπαίδευση και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι μπορεί να κάμει το σχολείο»

 

13.05 - 13.25            ·    Χ. Βιτσιλάκη (Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου)

«Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Θεωρητικοί προβληματισμοί και εκπαιδευτική έρευνα ενόψει του 21ου αιώνα»

 

13.25 - 14.05            Συζήτηση

 

14.15                       Γεύμα

 

 

Η Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στα Βαλκάνια και η σημασία τους ενόψει του 21ου αιώνα

 

                               Προεδρείο:     Μ.Α. Kisakurek

                                                    (Καθηγητής Πανεπιστημίου Άγκυρας)

                               Γραμματεία:   Αικ. Χαλιώτου

                                                    (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

 

16.30 - 16.50            ·    D. Hristova (Υπουργείο Παιδείας Π.Γ.Δ.Μ.)

«Η παγκοσμιοποίηση και η πολυπολιτισμική διάσταση μέσα από τη διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών στην Π.Γ.Δ.Μ. τον 21ο αιώνα»

 

16.50 - 17.10            ·    P. Popovic (Λέκτορας Πανεπιστημίου Βελιγραδίου)

«Η διδασκαλία της νέας ελληνικής στη Γιουγκοσλαβία. Προβλήματα και προοπτικές»

 

17.10 - 17.30            ·    St. Poromanska (Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Σόφιας)

«Η διδασκαλία ξένων γλωσσών. Μία από τις προτεραιότητες τον 21ο αιώνα»

 

17.30 - 17.50            ·    Β. Σβολόπουλος (Ερευνητής ΚΕΕ)

«Το πρόγραμμα Tempus και ο ρόλος του στην εκπαιδευτική ανάπτυξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

 

17.50 - 18.20            Συζήτηση

 

18.20 - 18.35            Διάλειμμα

 

                               Συμπεράσματα

 

                               Προεδρείο:     Σ. Παπασταυρίδης

                                                    (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος ΔΣ του ΚΕΕ)

 

18.35 - 19.45            ·    Μ. Κουτούζης (Ερευνητής ΚΕΕ)

Παρουσίαση συμπερασμάτων των επιμέρους συνεδριάσεων

 

19.45 - 20.00            ·    Μ. Κασσωτάκης (Πρόεδρος του ΚΕΕ)

Γενικά Συμπεράσματα – Κλείσιμο Συνεδρίου

 

20.30                       Δείπνο

                              

Σάββατο 04-12-1999

 

                               Ξενάγηση στην Αθήνα

                               Επίσκεψη στην Ακρόπολη, στην Εθνική Πινακοθήκη

                               και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

                              

 

 

 

Οργανωτική Επιτροπή

 

Μιχάλης Κασσωτάκης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του ΚΕΕ)

Ν. Παπαγεωργίου (Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για την UNESCO)

Σήφης Μπουζάκης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος ΔΣ του ΚΕΕ)

          Γιώργος Φλουρής (Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Μέλος ΔΣ του ΚΕΕ)

          Μελίνα Παπαδάκη (Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων ΥΠΕΠΘ)

          Γιώργος Μαυροειδής (Σύμβουλος για Θέματα Εκπαίδευσης,

                                                  Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην UNESCO)

          Γιώργος Δαρδανός (Εκδότης, ΠΟΕΒ)

Μανώλης Κουτούζης (Ερευνητής ΚΕΕ)

 

 

Γραμματεία

Σόνια Γελαδάκη (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

Ευαγγελία Παππά (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

Ανθή Φατούρου (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

Σία Κλάδη (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)

Ν. Παπαγγελή-Βουλιουρή (Συνεργάτιδα ΚΕΕ)