Έρευνες > Σε συνεργασία με άλλους φορείς > Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση


εκτύπωση σελίδας
 
Πρόγραμμα Αρχαιογνωσίας και Αρχαιογλωσσίας στη Μέση Εκπαίδευση

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 

Yπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Kέντρο Eκπαιδευτικής Έρευνας

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών / Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη

 

Συντονιστής του Προγράμματος

Δ. N. Mαρωνίτης (ομότιμος καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Μέλη της συντακτικής ομάδας:

Φάνης Ι. Κακριδής (ομότιμος καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

Αναστάσιος-Φοίβος Χριστίδης (καθηγητής γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Θεόδωρος Παπαγγελής (καθηγητής λατινικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Βασίλης Κάλφας (καθηγητής φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Γιώργος Ζωγραφίδης (επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Λάμπρος Πόλκας (διδάκτωρ φιλολογίας, εκπαιδευτικός της Μέσης Εκπαίδευσης, αποσπασμένος ερευνητής στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας)

 

Διάρκεια σύνταξης του Προγράμματος
Νοέμβριος 2001-Οκτώβριος 2004

Διάρκεια δημοσίευσης του προγράμματος

Νοέμβριος 2004–Δεκέμβριος 2005

 

Λειτουργικά έξοδα  του Προγράμματος

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

 

Χορηγοί

Eθνική Tράπεζα Eλλάδος

Εμπορική Τράπεζα

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

Τράπεζα της Ελλάδος

 

 

Εκτέλεση του Προγράμματος

 

Σύνταξη εγχειριδίων:

Προγραμματίστηκαν και συντάχθηκαν ήδη πέντε εγχειρίδια, προορισμένα και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, ως πιλοτική, βοηθητική βιβλιοθήκη διδασκόντων και μαθητών:

 

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία. Συντάκτης: Φάνης Κακριδής.

2. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. Συντάκτης: Αναστάσιος-Φοίβος Χριστίδης.

3. Ρωμαϊκός Κόσμος και Πολιτισμός. Συντάκτης: Θεόδωρος Παπαγγελής.

4. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Βίοι Φιλοσόφων. Συντάκτες: Βασίλης Κάλφας και Γιώργος Ζωγραφίδης.

5. Αρχαϊκή Επική Ποίηση. Συντάκτες: Δ. Ν. Μαρωνίτης και Λάμπρος Πόλκας. 

 

Δημοσίευση εγχειριδίων:

Με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, τη δημοσίευση των εγχειριδίων ανέλαβε και διεκπεραιώνει ήδη το Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη με δικά του έξοδα.

  

Προβλέπεται να συνταχθούν δύο επιπλέον εγχειρίδια προς ολοκλήρωση του Προγράμματος:

1.        Αρχαία Ελληνική Ιστορία με άξονες τα ζεύγη: «πόλεμος-πολιτική»· «οι Έλληνες και οι άλλοι».

2.        Αρχαία Ελληνική Τέχνη και η προβολή της στους νεότερους χρόνους.

Βλ. επίσης:

Συνέδρια>2004>Ημερίδα "Πρόγραμμα Αρχαιογνωσίας και Αρχαιογλωσσίας"

Αρχή Σελίδας