εκτύπωση σελίδας


Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.
Β΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ενέργεια 1.2γ: «Αναβάθμιση λυκειακής βαθμίδας»

Πρόλογος
Οι παρούσες εκδόσεις του Κ.Ε.Ε. περιέχουν υποστηρικτικό υλικό για την αξιολόγηση των μαθητών σε μαθήματα και των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. Εκπονήθηκε από το 1997 μέχρι το 2000 και αποτέλεσε μέρος ενός έργου που ανατέθηκε στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας από το ΥΠ. Ε. Π. Θ., με γενικό τίτλο «Ανάπτυξη και διάδοση νέων μεθόδων αξιολόγησης στο Λύκειο».

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2000. Την ευθύνη για την πορεία και ολοκλήρωσή του, όπως και την επιστημονική εποπτεία, είχε ο τότε πρόεδρος του Κ.Ε.Ε., Καθηγητής Πανεπιστημίου, κος Μιχάλης Κασσωτάκης.

Τα βιβλία διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Ε. σε αρχεία τύπου pdf (Acrobat), όπως είχαν δημοσιευτεί στην τελευταία τους έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση χωρίς καμία συμπλήρωση ή διόρθωση. Προσοχή! Ορισμένα από αυτά δεν είναι δυνατόν να δοθούν για φόρτωση λόγω υπερβολικού μεγέθους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα έχουν στη διάθεσή τους απευθυνόμενοι στη βιβλιοθήκη του Κ.Ε.Ε.

Το υπάρχον υλικό ανταποκρίνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Ενιαίου Λυκείου που ίσχυε κατά τα σχολικά έτη 1998 - 2000 και στα σχολικά εγχειρίδια της αντίστοιχης περιόδου.

Επιμέλεια υλικού (ταξινόμηση- παρουσίαση): Γ. Γιαννικόπουλος

Για την ανάγνωση των αρχείων τύπου Acrobat είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του προγράμματος Acrobat, έκδοση 4 ή νεότερη.

 
 
Αρχή Σελίδας