1. Εισαγάγετε λέξη/εις, για να βρεθούν τα κείμενα που περιέχουν τουλάχιστον μια από αυτές.

2. Για να βρεθούν τα κείμενα που περιέχουν όλες τις λέξεις, τοποθετήστε μεταξύ των λέξεων το +.

3. Πληκτρολογήστε τα αρχικά γράμματα μιας λέξης και το σύμβολο * (χωρίς κενό) για κείμενα που αρχίζουν με τα γράμματα αυτά.
Φιλική Εκτύπωση: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
 
 

Επικοινωνία >


εκτύπωση σελίδας

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 2, 105 56 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210-3312406, 210-3310283
Fax: 210-3257336
Email: secr@kee.gr
Αρχή Σελίδας
 © ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

created by POSTSCRIPTUM