1. Εισαγάγετε λέξη/εις, για να βρεθούν τα κείμενα που περιέχουν τουλάχιστον μια από αυτές.

2. Για να βρεθούν τα κείμενα που περιέχουν όλες τις λέξεις, τοποθετήστε μεταξύ των λέξεων το +.

3. Πληκτρολογήστε τα αρχικά γράμματα μιας λέξης και το σύμβολο * (χωρίς κενό) για κείμενα που αρχίζουν με τα γράμματα αυτά.
Φιλική Εκτύπωση: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
 
 

Πνευματικά Δικαιώματα

εκτύπωση σελίδας

 • Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (site) kee.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Κ.Ε.Ε. ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, και διατίθενται στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο ύστερα από προηγούμενη γραπτή άδεια του Κ.Ε.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Ο δικτυακός αυτός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το Κ.Ε.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.
 • Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

 •  

  Αρχή Σελίδας
   © ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  created by POSTSCRIPTUM