1. Εισαγάγετε λέξη/εις, για να βρεθούν τα κείμενα που περιέχουν τουλάχιστον μια από αυτές.

2. Για να βρεθούν τα κείμενα που περιέχουν όλες τις λέξεις, τοποθετήστε μεταξύ των λέξεων το +.

3. Πληκτρολογήστε τα αρχικά γράμματα μιας λέξης και το σύμβολο * (χωρίς κενό) για κείμενα που αρχίζουν με τα γράμματα αυτά.
Φιλική Εκτύπωση: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
 
 

To KEE > Διοίκηση/Δομή


εκτύπωση σελίδας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.

Το Κ.Ε.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από Καθηγητές Πανεπιστημίου. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Τα μέλη του διορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, ενώ για τον Πρόεδρο απαιτείται και η γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τακτικά Μέλη
Γεώργιος Πασσιάς, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Γεώργιος Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Ιωάννης Σούκος, Νομικός
Αλεξάνδρα Κορωναίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Σωτήριος Ντάλης, Λέκτορας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αρχή Σελίδας
 © ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

created by POSTSCRIPTUM